Informace o projektu

Atlas německých nářečí II - Severní Morava

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA405/07/0697
Období řešení
1/2007 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
mluvené nářeční texty, explorace a transkripce, dotazníky, územní síť čtverců

Podstata navrhovaného projektu spočívá v zachycení a zdokumentování německých nářečí, kterými se mluvilo v oblasti severní Moravy. Za tímto účelem budou vyhledáni a kontaktováni němečtí nářeční mluvčí, kteří zijí trvale na území severní Moravy. Celé sledované území je rozděleno do čtverců o délce 7 km, přičemž platí zásada, že každý čtverec by měl být zastoupen alespoň jedním nářečním mluvčím. Nářeční materiál bude získáván přímou metodou, a sice formou zapisování odpovědí dotázaných v transkribované podobě podle předem připravených dotazníků. Průběh explorací bude zaznamenán na zvukový nosič. Získaná jazyková data budou využita s přihlédnutím k výsledkům z předchozí etapy řešení a k výsledkům dílčích národních řešitelských týmů Německa a Rakouska pro zpracování jazykového atlasu německých nářečí v ČR v rovině slovní zásoby a její geografie.

Výsledky

Předkládaný výstup řešení projektu v podobě publikace ´Malý jazykový atlas německých dialektů na Moravě´ představuje završení téměř desetileté etapy explorací nářečních mluvčích, vyhodnocení a utřídění získaných jazykových dat, jejich zanesení do prostorových souvislostí a zpracování výkladových komentářů. Oproti dílčím studiím a pojednáním prováďěným v období do konce II. světové války, které postrádaly celostní záběr a především stanovený rozsah ověřovaných jazykových jevů na souboru vymezeného jazykového materiálu a jednotnou metodu získávání jazykových dat na co největším území, přestavuje předkládaný výstup dílo metodologicky plně srovnatelné s generací velkých jazykových atlasů jako je např. ´Sprachatlas von Nordostbayern´, ´Sprachatlas von Unterfranken´, ´Sprachatlas von Mittelfranken´, ´Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben´ atd., které vznikaly v posledních desetiletích v týmové spolupráci na území Spolkové republiky Německo. Získaný soubor nářečních dat je jedinečný, protože zkoumaná jazyková entita je časově nevratná, jazykový kód v naprosté většině případů nepřenesitelný. Rozsah souboru umožňuje další zkoumání a vyhodnocování. splnění cílů: vynikající hodnocení: Projekt proběhl podle odpovídajících pravidel řádným způsobem a může mu být udělena aprobace. Výstup - publikace Malý jazykový atlas německých nářečí na Moravě - jistě najde zasloužený odkaz v odborné obci. Zaplňuje nesporné desideratum české germanistické dialektologie, získané od posledních "rodilých" mluvčích..

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info