Informace o publikaci

Matching pursuit decomposition for detection of frequency changes in experimental data - application to heart signal recordings analysis

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Matching pursuit dekompozice pro detekci frekvenčních změn v experimentálních datech - aplikace v analýze záznamů srdečních signálů
Autoři

BARDOŇOVÁ Jana PROVAZNÍK Ivo NOVÁKOVÁ Marie

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scripta medica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova Voltage-sensitive dye di-4-ANEPPS;ECG signal;Wavelet analysis;Matching Pursuit decomposition
Popis Časově-frekvenční analýza je velice účinným nástrojem pro analýzu experimentálních dat. Nejznámějšími používanými metodami jsou krátkodobá Fourierova transformace a vlnková (Wavelet) transformace. Další používanou metodou pro analýzu signálu je metoda Matching Pursuit (MP). Tuto metodu je možno charakterizovat jako výběrový rozklad signálů pomocí bázových funkcí předem definovaných ve slovníku. Metoda MP dekompozice je použita pro sledování energie frekvenčních složek zaznamenaného signálu během jednotlivých fází experimentu. Experiment zahrnuje aplikaci napěťově citlivého barviva di-4-ANEPPS, která je nezbytná pro realizaci optického snímání akčních potenciálů z povrchu srdce. Pomocí MP dekompozice zaznamenaných signálů byly vyjádřeny časově-frekvenční mapy a zobrazeny odpovídající histogramy bázových funkcí, které byly využity při dekompozici. Sledovaným parametrem bázových funkcí je jejich základní frekvence. Z histogramů relativních četností bázových funkcí je pak patrné, že největší podíl energie je soustředěn v intervalu nižších frekvencí v průběhu kontrolní fáze experimentu. V následující etapě se pak rozložení energií mění a energie je soustředěna u složek s vyšší frekvencí. Ve fázi vymývání barviva se rozložení energií jednotlivých frekvenčních složek vrací do původního rozložení sledovaného na začátku experimentu. Metoda MP dekompozice udává detailní rozložení bázových funkcí, tedy přesné informace o zastoupení jednotlivých frekvenčních složek v signálu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info