Informace o publikaci

Projekt MEFANET - návrh meziuniverzitní spolupráce při vytváření vzdělávací sítě lékařských fakult v ČR

Autoři

DUŠEK Ladislav ŠTÍPEK Stanislav MIHÁL Vladimír SCHWARZ Daniel ŠTUKA Čestmír

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník přednášek MEFANET 2007
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Využití počítačů, robotika a její aplikace
Klíčová slova medical education
Popis Příspěvek informuje o koncepci a pravidlech činnosti vzdělávací sítě lékařských fakult ČR, která zahájila svou činnost jako projekt MEFANET (MEdical FAculties educational NETwork). Činnost sítě byla oficiálně zahájena dne 20.6. 2007 jednáním Koordinační rady v Praze. Z tohoto a z následných setkání vzešly dokumenty definující náplň práce MEFANET, které zde uvádíme v aktualizované verzi. Činnost MEFANET je primárně zaměřena na rovnocennou metodickou spolupráci lékařských fakult při zavádění informačních technologií do výuky lékařských i zdravotnických oborů. Projekt není uzavřen a průběžně navazuje spolupráci s dalšími subjekty.
Související projekty: