Informace o publikaci

Může být Velcade účinnější než autologní retransplantace u nemocných s relabujícím/progredujícím mnohočentým myelomem?

Autoři

KŘIVANOVÁ Andrea MAYER Jiří VORLÍČEK Jiří VOSTREJŠOVÁ Silvie HAVLÍKOVÁ Kamila KOMOLÍKOVÁ Lucie KRIŽALKOVIČOVÁ Viera ADAM Zdeněk KREJČÍ Marta POUR Luděk HÁJEK Roman

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Olomouc, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://olhemdny.cz
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova Velcade; multiple myeloma
Popis Úvod:V léčbě relapsu mnohoč.myelomu(MM) je testována řada léčebných modalit, vč. opakování autologní transplantace (AT) či Velcade (V). Metody:Testovali jsme V v 1.relapsu MM v porovnání s účinností AT2 a V ve 2.relapsu s V po AT2. Výsledky byly srovnány pomocí modelové intraindividuální analýzy publikované dříve (Křivanová et al.ONKOLOGIE 2004). Při prodloužení doby do 2.resp.3.relapsu oproti předchozímu ve 33% považujeme testovanou léčbu za vysoce účinnou. Od 4/04 až 10/06, bylo 11 nemocných (n.) s MM relab. po AT1 léčeno V, 6n. bylo léčených V pro 2.relaps po AT2 s různou udržovací léčbou(UL) (Thalidomid,CED,IL 2 aktiv.štěp,pamidronate,IFN alfa). Kontrolní sk. tvořilo 53n. s opak.AT se zmíněnou UL(T2model). Medián sledování kontr.sk. byl 73.9měsíců(m.), 1.sk.(V v 1.relapsu) 61.3m. a 2.sk. (V po T2m.) byl 93.3m..13n.dostalo minim. 6 cyklů V..Výsledky: Celková léčebná odpověď (CR+PR) na Velcade použitý po AT2 s následnou UL byla 34%, ve sk.V místo AT2 55% a na AT2 v T2m.88%. Provedli jsme 3 srovnání:1)Ve sk.V v 1.relapsu byl medián TTPI (doba do 1.relapsu po AT1) 20.7m., medián TTPII ještě nebyl dosažen. Avšak u 3/11 n.(27%) byl prodloužen TTPII proti TTPI a navíc u 5n.stále nedošlo ke 2.relapsu. Tito mohou stále ovlivnit výsledky a prokázat vysokou účinnost V v 1.relapsu. Srovnání zatím nedosáhlo statist.významnosti (p=0.656), ale z pohledu intraidividuální analýzy jde o významná data. 2)Ve sk.V ve 2.relapsu po AT2 s UL byl medián TTPII(do 2.relapsu po AT2 s UL) 5 měsíců, medián TTPIII(do 3.relapsu po V) u stejných n. byl 6.4m., rozdíl se blížil statist.významnosti (p=0.489). U4/6(67%)byl TTPIII delší než TTPII. 3)Medián TTPII (po V v 1.relapsu)(nebyl zatím dosažen) vs medián TTPII(v kontrolní sk.T2m., tedy po AT2), který byl 13,3m. u 4/6(67%)byl TTPII delší než u TTPII kontrolní sk.. Odhadovaný rozdíl je blízký statist. významnosti (p=0.078) a může indikovat vyšší účinnost V oproti AT2. Závěry:Velcade prokazuje v řadě studií vysokou účinnost v léčbě MM relabujícího po AT a i naše první výsledky toto potvrzují, navíc naznačují možný vyšší léčebný potenciál než opakovaná AT. Naše data jsou však nezralá a je třeba hodnocení většího počtu n. v delším časovém úseku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info