Informace o publikaci

Contaminated land in the context of legal regulations selected from other countries

Název česky Kontaminovaný pozemek v kontextu právní úpravy vybraných států
Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Z analýzy právní úpravy kontaminovaných pozemků ve vybraných evropských státech vyplývají rozdílné přístupy k řešení dané problematiky.
Související projekty: