Informace o publikaci

The impact of high game density on enchytraeids in a mixed forest

Název česky Vliv vysokých hustot zvěře na roupice ve smíšeném lese
Autoři

ŠÍDOVÁ Adéla SCHLAGHAMERSKÝ Jiří

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Contributions to Soil Zoology in Central Europe II
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sci.muni.cz/botany/vz/publications.php?typ=p
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Enchytraeidae; Czech Republic; grazing; trodding; trampling; soil compaction; Hrabeiella periglandulata
Popis Od prosince 2003 do prosince 2004 byl studován možný vliv vyšších hustot spárkaté zvěře na roupice (Enchytraeidae) a další drobné kroužkovce na spásaných a nespásaných plochách městského lesa města Brna (ČR). Celkem bylo nalezeno 10 druhů roupic a "mnohoštětinatec" Hrabeiella periglandulata. Struktura společenstva se mezi oborou a sousedícím lesem lišila jen málo, avšak výrazně mezi plochami s odlišnou vegetací (jehličnaté porosty vs. porosty s jehličnany i listnáči) a tím i humusovou vrstvou. Abundance a vertikální rozmístění se mezi plochami s podobnou vegetací průkazně nelišili.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info