Informace o publikaci

LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů

Autoři

HOLÁ Markéta KONEČNÁ Veronika LEICHMANN Jaromír ČOPJAKOVÁ Renata ŠKODA Radek KALVODA Jiří BRZOBOHATÝ Rostislav KANICKÝ Viktor

Rok publikování 2007
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Pro analýzu byl použit Nd:YAG UP-213 (New Wave Research) pracující při vlnové délce 213 nm, s možností měnit frekvenci (1-20 Hz) a velikost ablačního kráteru (4-300 mikrometrů). Laser byl spojen s hmotnostním spektrometrem indukčně vázaného plazmatu Agilent 7500ce (Agilent Technologies) s kvadrupólovým hmotnostním analyzátorem. Byla vypracována metoda na stanovení REE ve vzorcích granátů. Výsledky analýzy makrokomponent byly srovnány s hodnotami naměřenými elektronovou mikrosondou (EPXMA), u vybraných vzorků byly k dispozici i výsledky REE získané metodou LA-ICP-MS. Opakovatelnost byla stanovena analýzou více bodů na vzorku s homogenním rozložením prvků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info