Informace o publikaci

Česká komunita v srbském Banátě v minulosti a současnosti

Autoři

ŠTĚPÁNEK Václav

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Autor studie zkoumá na základě primárních pramenů kolonizační procesy a historický vývoj českého osídlení dnešního srbského Banátu, kam Češi přicházeli jako kolonisté po skončení válek habsburské monarchie s osmanskou říší od počátku 19. století. Článek popisuje počátky české kolonizace, která do řídce osídlené nejvýchodnější části habsburské monarchie směřovala od 20. let 19. století, její těžkosti a postupnou stabilizaci českého osídlení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info