Informace o publikaci

From Simple Regulatory Motifs to Parallel Model Checking of Complex Transcriptional Networks

Název česky Od jednoduchých regulačních motivů k ověřování komplexních transkripčních sítí
Autoři

BARNAT Jiří BRIM Luboš ČERNÁ Ivana DRAŽAN Sven ŠAFRÁNEK David

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of PDMC 2008 - Parallel and Distributed Methods ins VerifiCation
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Informatika
Klíčová slova transcriptional networks; model checking; B. subtilis
Popis Centrálním mechanismem, jenž řídí funkčnost každého živého organismů, je syntéza proteinů, tzv. transkripce, realizovaná dle genetického kódu. Transkripce je řízena netriviálními interakcemi na biochemické bázi, které ovlivňují míru transkripce jednotlivých proteinů. Analýza dynamických aspektů transkripce na úrovni in silico modelů tudíž vyžaduje škálovatelné výpočetní metody. V tomto článku je ukázáno, jak inherentní vlastnosti transkripčních mechanismů (identifikovány prostřednictvím určitých motivů) lze analyzovat na úrovni abstraktního kvalitativního modelu prostřednictvím metody ověřování modelů. Použití metody je demonstrováno na analýze transkripce proteinů zajišťujících sporulaci bakterie Bacilus subtilis.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info