Informace o publikaci

Plant response to fluoranthene visualised by imaging of chlorophyll fluorescence

Název česky Odezva rostlin na fluoranthen zaznamenaná zobrazením fluorescence chlorofylu
Autoři

VÁŇOVÁ Lucie KUMMEROVÁ Marie ZEZULKA Štěpán

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008 - Sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova fluoranthene; chlorophyll fluorescence imaging; pea plants; in vitro
Popis Vliv zvyšující se koncentrace (0.1, 1 a 5 mg/L) polycyklického aromatického uhlovodíku (PAU) fluoranthenu (FLT) na plošné rozložení parametrů fluorescence chlorofylu (F0, FV/FM, PhiII) byl hodnocen zobrazením fluorescence chlorofylu celého objektu rostlin hrachu po 21 dnech kultivace in vitro. Murashige-Skoog (MS) kultivační médium bylo obohaceno o růstové regulátory 0.1 mg/L kyselinu indolyl-3-octovou (IAA) nebo kombinaci IAA a 0.1 mg/L N6-benzylaminopurinu (BA). Podle parametrů fluorescenčního signálu (FV/FM a PhiII) zobrazeného v nepravých barvách, byly zaznamenány maximální hodnoty na bázích stonků a minimální hodnoty v úponcích. Získané výsledky dokládají, že nejvyšší aplikovaná koncentrace FLT způsobila významné zvýšení F0 a snížení FV/FM a PhiII.
Související projekty: