Informace o publikaci

Závěrečná práva o řešení projektu SP/4i2/26/07

Autoři

HŘEBÍČEK Jiří

Rok publikování 2007
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Zpráva o řešení projektu SP/4i2/26/07 "Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (OKEČ) a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností" za rok 2007.
Související projekty: