Informace o publikaci

Changes during the 20th century in species composition of synanthropic vegetation in Moravia (Czech Republic)

Logo poskytovatele
Název česky Změny ve složení synantropní vegetace na Moravě v průběhu 20. století
Autoři

LOSOSOVÁ Zdeňka SIMONOVÁ Deana

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova arable land; archaeophytes; Czech Republic; neophytes; regression tree models; ruderal vegetation; weed vegetation
Popis Práce se zabývá změnami v druhovém složení a ve vlastnostech druhů plevelové a ruderální vegetace Moravy v průběhu minulého století. Údaje o plevelové a ruderální vegetaci Moravy do roku 1908 byly převzaty z práce Lause (Laus 1908), zatímco jako zdroj informací o složení současné synantropní vegetace sloužily fytocenologické snímky uložené v České národní fytocenologické databázi. Vybrány byly snímky zapsané v letech 19852005 ve shodném území a ve vegetačních typech, které odpovídaly definici stanovišť sledovaných Lausem. Bylo zjištěno, že druhy, které byly časté na začátku minulého století, jsou časté i nyní. Téměř čtvrtina druhů plevelové i ruderální vegetace zaznamenaná Lausem je v současnosti považovaná za ohrožené druhy, 12 druhů je v současnosti vyhynulých v celé České republice. Zatímco porovnání procentuálního zastoupení původních druhů, archeofytů a neofytů v synantropní vegetaci Moravy neukázalo žádné výrazné rozdíly, porovnáním průměrných frekvencí výskytu druhů bylo zjištěno, že zatímco frekvence archeofytů a původních druhů během studovaného časového úseku klesá, frekvence výskytu neofytů naopak stoupá. Pro zjištění, které vlastnosti druhů byly důležité k tomu, aby se druh mohl úspěšně vyskytovat na ruderálních stanovištích nebo jako plevel na polích vminulosti a nyní, byly použity modely regresních stromů.Mezi časté druhy polních plevelů patřily vždy (v minulosti i nyní) spíše nízké rostliny tolerantní k zastínění, mající vyšší nároky na obsah živin v půdě a schopné kvést po dlouhou časovou periodu. Oproti minulosti, kdy u nejčastějších plevelů převládaly druhy opylované hmyzem, nejsou dnes hojné plevele přizpůsobeny na specifické způsoby opylování. Dlouhá doba kvetení je stále důležitou vlastností také pro nejčastější ruderální druhy. Co se týká ekologických nároků, u ruderálních druhů nebyly pozorovány žádné větší změny během sledovaného časového úseku. Oproti minulosti výrazně poklesl počet ruderálních druhů majících CRstrategii a naopak vzrostl počet druhů s Cstrategií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info