Informace o publikaci

Colour characteristics of the blunt egg pole: cues for recognition of parasitic eggs as revealed by reflectance spectrophotometry

Logo poskytovatele
Název česky Barevné charakteristiky tupého pólu: podněty pro rozpoznávání parazitických vajec odhalené refletační spektrofotometrií
Autoři

POLAČIKOVÁ Lenka HONZA Marcel PROCHÁZKA Petr TOPERCER Ján STOKKE Bard G.

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Animal Behaviour
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova blackcap; brood parasitism; recognition cues; reflectance spectrophotometry; rejection behaviour
Popis Zkoumali jsme význam barevných charakteristik při rozpoznávání vajec u pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla). Multivariátní analýzy spektrofotometrických dat ukázaly, že pravděpodobnost odmítnutí parazitického vejce významně vzrůstá se snižující se vnitrosnůškovou variabilitou v modré části spektra. Pravděpodobnost odmítnutí cizího vejce navíc vzrůstá se snižujícím se kontrastem mezi parazitickým a hostitelským vejcem v ultrafialových vlnových délkách a se snižující se jasností hostitelských vajec na tupém pólu vejce. Akceptovaná cizí vejce byla významně tmavší na tupém pólu než vlastní vejce akceptorů. Paradox, že odmítnutá vejce měla nižší kontrast, lze vysvětlit skutečností, že kontrast v UV spektru je úzce spjat s jasností tupého pólu vejce. Naše výsledky naznačují, že barevné charakteristiky tupého pólu mohou hrát zásadní roli při rozpoznávání parazitických vajec pěnicemi černohlavými.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info