Informace o publikaci

Genderové aspekty českého školství

Logo poskytovatele
Autoři

JARKOVSKÁ Lucie LIŠKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova gender; education; educational inequality; serialised gender; Czech Republic
Popis V českém prostředí byla realizována celá řada výzkumů zaměřených na reprodukci nerovností prostřednictvím vzdělávacího systému. Zatímco většina z nich se zabývá reprodukcí nerovností třídních, relativně málo analýz školství se věnuje reprodukci nerovností genderových. Ty výzkumy, které existují, trpí nedostatečnou konceptualizací genderu. V předloženém příspěvku nabízíme takové konceptuální uchopení kategorie genderu při výzkumu vzdělávání, které se vyhýbá jak univerzalizaci kategorie žena, tak struktury ignorující individualizaci. Tvrdíme, že dívky, ačkoli se v mnoha sociálních a individuálních ohledech od sebe navzájem odlišují, jsou institucemi vzdělávacího systému serializovány jako ženy. Jsou od nich očekávány jiné výkony, které jsou dále jinak zdůvodňovány a jinak oceňovány, a jiné profesní volby než od chlapců. Zaměřujeme se podrobněji na genderovanost instituce školy, a to jak ve vztahu k segregovanosti oborů a stupňů studia podle pohlaví, tak ve smyslu interakcí, k nimž dochází v rámci výuky a při zvýznamňování výkonů a aspirací žákyň a žáků. Naším argumentem je, že vzdělání, od něhož se obecně očekává funkce sociálního výtahu a cesty k lépe placeným pozicím na trhu práce, funguje segregovaně pro ženy a pro muže.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info