Informace o publikaci

Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná

Autoři

ŘÍČKA Adam

Rok publikování 2008
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Numerickým modelováním byla získána představa o proudění podzemních vod v ložiskovém území Rožná. Na základě zpracovaných terénních dat byly vytvořeny dva typy modelů proudění: regionální model omezený tokem Svratky a Loučky až po jejich soutok a plošně méně rozsáhlý model omezený tokem Nedvědičky, Loučky a Svratky. Regionálním modelem byla charakterizována funkce Nedvědičky jako okrajové podmínky hlubokého proudění podzemních vod. Bylo zjištěno, že Nedvědička v severní častí území netvoří okrajovou podmínku hlubokého proudění podzemních vod, které tak pod ní protékají. Plošně méně rozsáhlý model prokázal, že důlní vody z ložiska Rožná nemohou, v případě jeho zatopení, protékat přes Olšínskou synklinálu. Důlní vody budou drénovány výhradně toky Nedvědičky a Loučky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info