Informace o publikaci

Ethylene biosynthesis in pea cultivated in vitro

Název česky Biosyntéza etylenu u hrachu kultivovaného in vitro
Autoři

VÁŇOVÁ Lucie KUMMEROVÁ Marie VOTRUBOVÁ Olga ZEZULKA Štěpán

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference ECOMIT - Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Sustainable Farming Systems
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova ethylene; fluoranthene; root and shoot anatomy; intercelular spaces; pea plants
Popis Tato studie se zabývá vlivem zvýšeného zatížení prostředí fluoranthenem (0.1, 1 a 5 mg.l-1) na růst rostlin, obsah etylenu a průvodní změny v anatomii kořenů a stonků hrachu (Pisum sativum L.) po 21 dnech kultivace in vitro. Růst rostlin byl negativně ovlivněn vyšší koncentrací FLT v prostředí. Obsah etylenu se proporcionálně zvyšoval se zvyšujícím se zatížením prostředí a jeho zvýšený obsah se odrazil ve tvorbě aerenchymu v kortexu kořenů a stonků.
Související projekty: