Mathematical Description of Dislocation Motion in Cd-Zn Alloys

Název česky Pohyb dislokací ve slitinách Cd-Zn
Autoři NAVRÁTIL Vladislav NOVOTNÁ Jiřina
Druh Článek ve sborníku
Citace NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Mathematical Description of Dislocation Motion in Cd-Zn Alloys. In J. Doležalová. Moderní matematické metody v inženýrství. I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. s. 124 - 130, 7 s. ISBN 978-80-248-1871-9.
Originální jazyk angličtina
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova dislocations;creep;CdZn alloys;critical resolved shear stress

Kritické skluzové napětí (KSN), charakterizující přechod od elastické k plastické deformaci (a tím tedy i začátek pohybu dislokací)je jedním z nejdůležitejších parametrů, určujících mechanické vlastnosti kovů. Náš příspěvek pojednává o experimentálně naměřené koncentrační závislosti KSN, která na základě matematického modelu umožňuje určit hodnotu vazebné energie dislokace-atom příměsi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info