Informace o publikaci

Proposal of semiformal model of anonymity based cryptographic tasks and protocols and their analyses

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Návrh semiformálního modelu pro kryptografické úkoly a protokoly spojené s anonymitou, a jejich analýza
Autoři

ŠPROJCAR Josef

Rok publikování 2008
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Tématem této disertační práce je široká oblast kryptografie zabývající se anonymitou. Navrhli jsme semiformální model anonymních kanálů (protokolů pro anonymní komunikaci). Náš model zahrnuje velké množství typů anonymni komunikace, ačkoliv se soustřeďujeme na anonymitu odesílatele, přijemce a na tzv. relationship anonymitu. Tyto jsou základní typy anonymity a mnoho ostatních typů z nich lze odvodit přímo nebo je lze odvodit s minimálním usilím. Náš model je založen na protokol grafech (grafy popisující komunikační vzory). Bezpečnostní vlastnosti jsou založeny na porovnávání těchto protokol grafů. Pokud jisté vlastnosti platí můžeme mluvit o anonymitě zajištěné protokolem. Náš model také zahrnuje novou myšlenku "přátel" - účastníků jimž je dovoleno znát identitu anonymního účastníka. Několik anonymních kanálů společně s jejich protokoly založených na problémů večěřících kryptografů je také prezentováno v práci. Tyto zahrnují protokoly pro nejzákladnější anonymní kanály (jsou to privatní bipartitní kanály) tak i několik komplexních kanálů. Prezentujeme také absolutně bezpečný protokol, který používá kvantové zdroje. Podařilo se nám postavit protokol, který používá kvantové zdroje pro anonymní kanál pro nějž žádný klasický protokol není znám (za stejných podmínek). Na základě těchto anonymních kanálů a protokolů pro ně jsme také navrhli základní myšlenky pro redukci mezi kryptografickými protokoly založenou na zdrojích jež tyto protokoly používají. Kvůli komplexnosti všech oblastí našeho výzkumu je práce napsána semiformálním jazykem. Hlavní důvod je pružnost našeho modelu a schopnost s ním pracovat. Jazyk, který používáme, je dobře známý z oblasti bezpečnosti IT.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info