Informace o publikaci

Morphometric and genetic differentiation of diploid and hexaploid populations of Aster amellus agg. in a contact zone

Název česky Morfometrická a genetická studie diploidních a hexaploidních populací Aster amellus agg. v místě jejich kontaktní zóny
Autoři

MANDÁKOVÁ Terezie MÜNZBERGOVÁ Zuzana

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova allozyme; Aster amellus; Asteraceae; autopolyploidy; genetic diversity; heterozygotes; polysomic inheritance; secondary contact zone
Popis V této práci byla provedena podrobná morfometrická studie na celkem 1765 jedincích z téměř sta populací Aster amellus agg. z České a Slovenské republiky. Do studie byl zahrnut i reprezentativní vzorek rostlin z typové lokality A. scepusiensis ze Spiše. Pro stanovení plasticity - a tedy použitelnosti - studovaných morfologických znaků byly analyzovány také rostliny pěstované ve standartních podmínkách v kultuře. Mnohorozměrné analýzy, především diskriminační analýza, jednoznačně ukázaly, že diploidy a hexaploidy není možné morfologicky odlišit. Nebylo tedy potvrzeno odlišení diploidů jako samostatného druhu Aster amellus a hexaploidů jako A. scepusiensis. Z okruhu Aster amellus agg. se na území České (a Slovenské) republiky vyskytuje pouze jeden druh, A. amellus, zahrnující dvě ploidní úrovně. S použitím isozymů byl studován způsob vzniku hexaploidů a genetický vztah mezi di- a hexaploidy. Ukázalo se, že hexaploiní cytotyp je autopolyploidního původu. Oba cytotypy sdílejí absolutní většinu alel, nesetkáváme se tedy s oddělenými genovými pooly. Byly však také identifikovány alely unikátní pro oba cytotypy, což je možné vysvětlit rozdílnou evoluční historií di- a hexaploidů. Potvrzuje se tím tedy teorie o České republice jako místu sekundárního kontaktu obou cytotypů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info