Informace o publikaci

Optimalizace kombinovaných režimů CVD (Cyklofosfamid, Velcade, Dexametazon) v České Republice: pilotní analýza režimů CVD junior a CVD senior s nižším dávkováním u nemocných s relabujícím mnohočetným myelomem.

Autoři

ZAHRADOVÁ Lenka POUR Luděk ADAM Zdeněk KREJČÍ Marta SANDECKÁ Viera AL-SAHMANI Mohamed Abdo Saleh KŘIVANOVÁ Andrea KRÁLOVÁ Dana HÁJEK Roman

Rok publikování 2008
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Zařazení nových léků do léčebné strategie u mnohočetného myelomu znamená pro nemocné zásadně lepší šanci na dlouhodobé přežití. V současnosti probíhá optimalizace jejich použití v rutinní praxi. Cílem je dosažení maximální léčebné účinnosti a minimalizace vedlejších účinků. V ČR jsme v roce 2007 odzkoušeli kombinované režimy CVD (Cyklofosfamid-Velcade-Dexametazon) s rozdílnou intenzitou pro nemocné s dobrým performance status (CVD junior) a sníženým performance status či starší 65 let (CVD senior). Uvádíme pilotní analýzu jednoho centra, která bude následně rozšířena na analýzu pro celou ČR. Z předběžných výsledků vyplývá, že režim CVD senior je u starších nemocných dobře tolerován, ale jeho léčebná účinnost se zdá ve srovnání se standardním režimem CVD junior nedostatečná (ORR 36,4% vs 76,9%). Výsledky mohou být ovlivněny vyšší předléčeností seniorů, kteří mají i prognosticky nepříznivější vstupní parametry (ISS 3 50% vs 9%). Rozšířená analýza ze všech center upřesní tato pilotní data.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info