Informace o publikaci

Vegetation of trampled habitats in the Czech Republic: a formalized phytosociological classification

Logo poskytovatele
Název česky Vegetace sešlapávaných stanovišť v České republice: formalizovaná fytocenologická klasifikace
Autoři

SIMONOVÁ Deana

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Phytocoenologia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Cocktail method; disturbance; life form; Polygono arenastri-Poëtea annuae; Plantaginetea majoris
Popis Pomocí metody Cocktail byla provedena formalizovaná fytocenologická klasifikace vegetace sešlapávaných míst v České republice. Celkem bylo formálními definicemi vymezeno 9 asociaci (Herniarietum glabrae, Sagino procumbentis-Bryetum argentei, Poëtum annuae, Lolio perennis-Matricarietum suaveolentis, Matricario discoideae-Polygonetum arenastri, Eragrostio minoris-Polygonetum avicularis, Poo annuae-Coronopodetum squamati, Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri). Jejich ekologická interpretace byla znázorněma s použitím Ellenbergových indikačních hodnot pomocí nepřímé gradientové analýzy DCA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info