Informace o publikaci

Rostlinná společenstva zdí na jižní a západní Moravě

Logo poskytovatele
Autoři

LÁNÍKOVÁ Deana

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Příroda, Sborník prací z ochrany přírody
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova phytosociology; wall vegetation; cluster analysis; Czech Republic; Cymbalario-Asplenion
Popis Zdi jsou člověkem vytvořená stanoviště a vyznačují se specifickými ekologickými vlastnostmi. Rostlinná společenstva na zdech tvoří součást synantropní vegetace. Vegetace zdí České republiky není stále dostatečně prozkoumána kvůli malému množství snímků. Na jižní a západní Moravě byl v letech 2001-2003 proveden fytocenologický výzkum vegetace zdí. Bylo pořízeno celkem 302 fytocenologických snímků, které byly zpracovány shlukovou analýzou. Celkem bylo rozlišeno deset společenstev. Každé společenstvo bylo podrobně popsáno z hlediska své struktury a druhového složení, ekologických nároků a rozšíření ve studovaném území. Rozlišená společenstva zdí byla porovnána s analogickou vegetací z jiných oblastí České republiky a Evropy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info