Informace o publikaci

Háríti: Obrazy buddhistické bohyně

Logo poskytovatele
Autoři

BĚLKA Luboš

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Lukáš Pecha (ed.), Orientalia Antiqua Nova VIII
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Buddhist Goddess Images; Iconography; Tibetan Buddhism
Popis Text se zabývá obrazeními buddhistického ženského božstva, bohyně Háríti. Buddhistická, zejména pak severní (tibetská, mongolská a burjatská) ikonografie a mytologie Háríti nebyla doposud příliš podrobně zpracována; její čínské a japonské podoby a mýty naopak v literatuře nacházejí relativně bohaté ztvárnění. Z dosavadních publikovaných zobrazení a z analýzy vlastního materiálu bylo tedy možné vytvořit dosud nepublikovanou pracovní typologii zobrazení Háríti v tibetském, mongolském a burjatském prostředí. Pro větší přehlednost a jednoduchost byl jeden typ na základě jeho četnosti výskytu vybrán jako základní. Ostatní se k němu vztahují pouze komparativně, tj. ze srovnání odlišností mezi nimi a základním typem se vyčleňují další typy. V žádném případě však nelze tvrdit, že základní typ představuje výchozí zobrazení, ze kterého by se ostatní typy odvíjely v čase a prostoru. Pro stanovení "genetických" (či vlastně spíše "memetických") vztahů mezi zde publikovanými typy by bylo třeba vykonat rozsáhlý výzkum výskytu zobrazení Háríti v Asii, zjistit jednotlivé linie přenosu kultu a příslušných zobrazení, a to jak v časové, tak i prostorové dimenzi. Jinými slovy, pro stanovení skutečného základního vývojového typu zobrazení Háríti je podmínkou podrobné časoprostorové zmapování kultu, textů a především zobrazení. Teprve po této deskriptivní fázi by bylo možné pokusit se stanovit, kdy a kde a hlavně v jaké podobě existovalo "výchozí zobrazení", tj. základní vývojový typ zobrazení, vizuální archetyp buddhizované Háríti. Navíc lze předpokládat, že by se nemuselo nutně jednat o jeden typ, mohlo by jich koexistovat více vzhledem k původní nejednoznačnosti Háríti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info