Informace o publikaci

Zdanění nemovitostí v České republice a Polsku

Autoři

CZUDEK Damian DOWGIER Rafał

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Real estate taxation; comparation; Czech republic; Poland
Popis Tento článek si bere za cíl srovnat a zhodnotit českou a polskou právní úpravu zdaňování nemovitostí. Komparace se jeví jako velmi žádoucí, a to nejen na základě podobností v obou systémech nemovitostních daní, ale zejména také z důvodu neexistence směrodatné právní regulace na evropské úrovni. V rámci České republiky je daná problematika kompaktně vyřešena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, kdežto polský zákonodárce zdaňování nemovitostí roztříštil do několika zákonů, a to zákona ze dne 12.1.1991, o daních a poplatcích, zákon ze dne 15.11.1984, o dani zemědělské a zákon ze dne 30.10.2006, o dani lesní, a proto bylo stěžejním úkolem objasnit systematiku obou právních úprav a vymezit priority vytyčené příslušnými předpisy. Text článku reflektuje příslušný status quo obou zemí, který se promítá zejména v odlišné hierarchii kategorií zdaňovaných nemovitostí. Majoritní snahou bylo docílit podrobné komparace obou systémů zdanění pomocí srovnávání jednotlivých konstrukčních prvků daně, tedy především předmětu a subjektu podléhající nemovitostní dani, určení daně a systému placení, případně orgánů spravujících nemovitostní daně. Tento postup umožňuje hloubkovou analýzu celé problematiky a osvětlení byť i zdánlivě drobných nuancí mezi oběma systémy, které však mohou mít zásadní dopady na zdaňování v obou zemích v praxi. Výsledkem práce má být především jasný a ucelený přehled objasňující problematiku zdanění nemovitostí v České a Polské republice, jejich vzájemná komparace a z toho vyplývající jemný nástin možných recipročních řešení problematických partií obou právních úprav.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info