Informace o publikaci

Vplyv matiek na zdravie podporujúce správanie dieťaťa

Autoři

BEHARKOVÁ Natália

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Každá etapa ľudského života má svoje špecifiká, jednotlivé úseky nášho života môžu byť viac či menej vystavené rôznym rizikám. K najcitlivejším fázam ľudského života, vytvárajúcim základnú bázu vývinu každého jedinca patria prenatálne obdobie, rané detstvo a dospievanie. Alexander (1992) uvádza, že veľa zdravotných problémov má svoj pôvod a potenciálne riešenia v správaní sa v ranom detstve v kontexte rodiny. Rodičia sú zodpovední za podporu zdravia svojich detí a predchádzanie chorobám. Rodičia svojim príkladom, postojom k vlastnému zdraviu a celkovým vysokým hodnotením zdravia ako významnej priority v živote, vplývajú na rozvoj vzorcov zdraviu prospešného správania sa svojich detí. „Vedomosti, zručnosti a postoje sústredené v rodine, formujú názory, motívy a hodnotové orientácie dieťaťa a tvoria základ zdravie podporujúceho správania dieťaťa“ (Brukkerova, 2009). Stabilná a fungujúca rodina sú preto důležitým elementom pre zdravý vývoj jedinca. Ženy sú sprostredkovateľky alebo poskytovateľky zdravotných služieb pre svoje deti. Takéto priradenie zodpovednosti ženy v roli matky je hlboko zakorenené v kultúrnych normách. Uvedené aktivity sú považované za neoddeliteľnú súčasť materskej a výchovnej role žien, sú očakávané, predpokladané v rámci rodinnej štruktúry (Carpenter, 1990).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info