Informace o publikaci

Piece-driven phase: Slavic vowel-zero alternations and a unified phase theory

Název česky Piece-driven phase: alternace vokálů s nulou ve slovanských jazycích a fázová teorie
Autoři

ZIKOVÁ Markéta SCHEER Tobias

Rok publikování 2009
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek analyzuje dva vzorce alternací vokálů s nulou ve slovanských jazycích: Lower a Havlík. Uvádí argumenty pro to, že variace mezi oběma vzorci závisí na lexikálních vlastnostech konkrétních sufixů, přesněji na tom, jestli jsou lexikálně specifikovány jako fázové (Lower) či nikoli (Havlík).
Související projekty: