Informace o publikaci

Comparison of clitellate assemblages (Annelida: Clitellata) in two different mineral types of spring fens: the response in permanent fauna abundance and species richness

Název česky Společenstvo opaskovců (Annelida: Clitellata) ve dvou minerálně odlišných prameništích: odpověď permanentní fauny v abundanci a druhové bohatosti
Autoři

SCHENKOVÁ Jana KŘOUPALOVÁ Vendula HORSÁK Michal BOJKOVÁ Jindřiška

Rok publikování 2009
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Cílem studie bylo testování hypotézy o dominanci permanentní fauny v pěnovcových prameništích v porovnání s kyselými prameništi s kalcitolerantními rašeliníky. V pěnovcovém prameništi bylo nalezeno 3904 jedinců 8 taxonů a v prameništi s kalcitolerantními rašeliníky 2144 jedinců 22 toxonů. Hlavní změny skladby společenstva byly spojeny se sezonou na obou studovaných lokalitách. Navíc v pěnovcovém prameništi byl tento gradient významně korelován s průtokem a počtem jedinců, zatímco v prameništi s kalcitolerantními rašeliníky byl významný ještě druhý nezávislý gradient a to vzdálenost o pramene, pH, FPOM a procento zastoupení kamenů v substrátu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info