Informace o publikaci

Individualizace, individualismus a environmentální témata v sociologické a environmentalistické literatuře.

Autoři

PELIKÁN Vojtěch LIBROVÁ Hana

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/091217120402.pdf
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova Individualization; Individualism; Environment; Sociology; Environmental Studies
Popis Pohled do relevantních sociologických a environmentalistických časopisů ukazuje, že propojení individualizačních a environmentálních témat je zde velmi slabé. Mezi environmentalisty nacházíme individualismus většinou v nereflektovaném a intuitivním významu, zejména v souvislosti s kritikou moderní západní společnosti. Promyšlené propojení se objevuje u environmentálních etiků. V sociologii zůstává patrný zájem o tradiční témata a dimenze vztahu k přírodě zde prakticky schází. Environmentální rozměr společenskovědních témat tak nacházíme spíše mimo rámec zkoumaných odborných časopisů - především u otázek spotřeby a individualizovaného životního způsobu, méně u náboženství a vzdělání. Individualizace a individualismus bývají spojovány především s konzumenstvím, izolací jedince, redukcionismem či s vyvazováním z přírody, komunity a místa. Kritizováno bývá opomenutí komplexnosti vztahů a společenského rozměru života; preferován je celostní pohled. Snad až automaticky je převažující negativní postoj spojován se znaky individualismu kvantitativního. Odlišení kvalitativní formy - jakožto uvědomování si vlastní odpovědnosti či snahy o hledání vlastních cest a odpovědí jiným než běžným způsobem - se neobjevuje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info