Informace o publikaci

FastGrid -- The Accelerated Computation of Potential Maps for Molecular Docking

Název česky FastGrid -- akcelerovaný výpočet potenciálových map pro molekulový docking
Autoři

OLŠÁK Marek FILIPOVIČ Jiří PROKOP Martin

Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis FastGrid je fork AutoGridu, který slouží k výpočtu map interakčních energií v okolí makromolekuly pro různé typy atomů. Tyto mapy jsou následně použity programem AutoDock pro výpočet celkové energie komplexu ligand-makromolekula. FastGrid je náhrada AutoGridu, která vykazuje obdobné chování jako AutoGrid 4.2.1 a je více než 100x rychlejší v závislosti na velikosti molekuly a map.
Související projekty: