Informace o publikaci

Odhalovat plagiáty se daří díky spolupráci a odpovědnosti vysokých škol

Autoři

BRANDEJS Michal BRANDEJSOVÁ Jitka LUNTER Ľuboš STANČÍK Martin

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference UNINFOS 2009
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
www http://is.muni.cz/clanky/2009_UNIFOS_theses.pl
Obor Informatika
Klíčová slova plagiarism tracing;theses;IS MU;Theses.cz;Odevzdej.cz
Popis V odborných a akademických kruzích se diskutuje problém plagiátorství už několik let. Do-stupnost studijních materiálů, závěrečných prací a literatury na Internetu ulehčuje plagiá-torům jejich zneužití a existují případy, kdy studenti (a někdy bohužel i učitelé) vydávají cizí díla za svá vlastní. Proto se ukázalo jako potřebné hledat řešení, které nejen odhalí případy zneužití cizích děl, ale má i preventivní význam ve smyslu "vím, že moje práce bude kontro-lována, proto nebudu opisovat". Masarykova univerzita v rámci svého vlastního úložiště závěrečných prací, implementovaného v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU), poskytla svým studentům, učitelům a administrativním pracovníkům už v roce 2006 unikátní službu pro odhalování podobností v souborech. V té době vznikla poptávka po podobné službě i na dalších školách. Proto v roce 2008 realizovala Masarykova univerzita spolu s dalšími 16 veřejnými vysokými školami projekt Theses.cz (http://theses.cz/) Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů. Postupně se do systému zapojují i další vy-soké školy a dnes je v systému Theses.cz zapojených 20 vysokých škol z České republiky a 2 vysoké školy ze Slovenska. V roce 2009 pokračuje spolupráce v odhalování plagiátorství nadále, a to nejen u prací závěrečných. Učitelé především humanitních oborů poptávali podobný nástroj k vyhledávání podobností v souborech i pro práce seminární a jiné školní práce, protože i tyto jsou často opisovány, stahovány z různých serverů a vydávány za vlastní díla. Proto podalo 10 veřejných vysokých škol projekt Systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.cz (http://odevzdej.cz/). Jeho hlavním řešitelem je Masary-kova univerzita a její tým z Fakulty informatiky, který systém implementoval a v červnu 2009 spustil do testovacího provozu. Databáze souborů Theses.cz a Odevzdej.cz jsou navzájem propojeny, takže vyhledávání podobností je umožněno napříč všemi dostupnými soubory. Aby bylo odhalování plagiátů ještě efektivnější, připravuje vývojový tým v blízké budoucnosti rozšíření vyhledávání podobností i o soubory na Internetu. O problematiku odhalování plagiátů se v současnosti zajímají i další vědecko-výzkumné instituce, které mají zájem odhalovat plagiáty mezi odbornými publikacemi a tím zvyšovat autorskoprávní ochranu svých zaměstnanců.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info