Informace o publikaci

Nikoliv postmoderní John Ruskin - hodnota přírody a umění ve vybraných dílech viktoriánského myslitele

Logo poskytovatele
Autoři

BINKA Bohuslav

Rok publikování 2009
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Na základě analýzy vybraných děl Johna Ruskina a některých postmoderních filosofů text dospívá k následujícím tezím: 1. John Ruskin chápe svět jako striktně hierarchicky uspořádaný a v této struktuře stojí přírodní výtvory výše naž lidské produkty (a to včetně umění). Cílem umění je pak ukazovat mimo sebe samotné - do vyšších sfér skutečnosti. 2. Postmoderní filosoficko-estetické definice hodnoty přírody a umění stojí v přímém protikladu k tomuto vidění, protože vnímají svět jako hodnotově nehierarchický a proto nelze mezi hodnotou přírody a umění učinit žádné platné hodnotové srovnání. 3. John Ruskin a současní postmoderní autoři jsou tedy v této otázce téměř dokonale protikladní a proto nemůžeme Johna Ruskina v žádném případě považovat za předchůdce estetických ani etických teorií postmoderní filosofie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info