Informace o publikaci

K čemu potřebujeme a využijeme v dějepise hraný film?

Autoři

ŠTĚPÁNEK Kamil

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 23
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova media teaching history teaching historian film
Popis Souhrn možných činností s filmem ve výchovně vzdělávacím procesu je nesmírně široké: začíná u ilustrativního slovního doplnění klasického výkladu, slovního odkazu na film přes motivaci filmem a srovnáním filmu s historickou skutečností až po záměrnou implementaci do Mediální výchovy a jeho zpětné prolnutí s dějepisnou výukou. Uvědomělé prověřování deklarovaných skutečností v onom médiu ve výuce se blíží též požadavku na prezentaci elementárních zásad metodiky historikova bádání. Film je vnímán jako médium, které přináší poznání, avšak pouze motivovanému, poučenému a mediálně vychovanému - nejen žákovi, ale i pedagogovi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info