Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole

Autoři HAVLÍNOVÁ Miluše — VENCÁLKOVÁ Eliška — SYSLOVÁ Zora — HAVLOVÁ Jana — LACINOVÁ Iva — PETRASOVÁ Nina — ŠPRACHTOVÁ Ludmila
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Citace HAVLÍNOVÁ, Miluše, Eliška VENCÁLKOVÁ, Zora SYSLOVÁ, Jana HAVLOVÁ, Iva LACINOVÁ, Nina PETRASOVÁ a Ludmila ŠPRACHTOVÁ. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2008. 223 s. ISBN 978-80-7367-487-8.
Originální jazyk čeština
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova philosophy of the health support, principles of the health support, conditions, evaluation, educational fields, kindergarten supporting the health

Obsahem publikace je představení koncepce podpory zdraví v mateřské škole zaměřená na rozvoj zodpovědnosti za svoje zdraví. Zahrnuje popis principů a zásad, které je nutné v mateřské škole vytvářet tak, aby se u dětí mohly založit kompetence vedoucí ke zdravým životním návykům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info