Informace o publikaci

A kde se v téhle řece vlastně líbí máloštětinatým červům? -- Charakter a distribuce společenstev máloštětinatců ve velkém nížinném toku.

Autoři

PETŘIVALSKÁ Karla BRABEC Karel SYROVÁTKA Vít HÁJEK Ondřej

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Oligochaeta; Clitellata; mesohabitat
Popis Utváření koryta, členitost dna, prostorové uspořádání a charakter jednotlivých typů habitatů v tocích je podmíněn mnoha faktory okolního prostředí. Mezi nejvýznamnější patří zejména celkový ráz údolní nivy, srážkový a hydrologický režim v povodí. V této práci byla sledována distribuce společenstev makrozoobentosu ve velké nížinné řece s nestabilním štěrkovitým dnem a její proměnlivost za různých hydrologických podmínek. Výsledky jsou prezentovány na příkladu společenstva máloštětinatých červů (Clitellata: „Oligochaeta“). Jednotlivé mesohabitaty byly charakterizovány různým zastoupením substrátu, hydraulickými podmínkami i jejich polohou v příčném profilu (hlavní koryto, příbřežní tůně, izolované tůně, apod.). Srovnáním distribuce společenstev máloštětinatců ve dvou sezónách s různými hydrologickými podmínkami bylo možno názorně demonstrovat neustálý vývoj a proměnlivost celého říčního dna.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info