Informace o publikaci

Zásada úředního jazyka v českém a polském právním řádu z pohledu finančního práva

Autoři

CZUDEK Damian CHALUPECKÁ Kristýna MOŽDIÁKOVÁ Michaela

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Cílem tohoto příspěvku je blíže specifikovat místo kolektivního investování ve vnitřním systému finančního práva, zejména vymezit kolektivní investování vůči právu kapitálového trhu a celkově určit jeho vztah k ostatním složkám nefiskální části finančního práva. Z toho je patrné, že příspěvek je zaměřen na systém finančního práva, jeho vnitřní soudržnost a systém, s akcentem silně kladeným především na jeho nefiskální část.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info