Informace o publikaci

Evaluace kurzů celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě

Autoři

HAŠKOVÁ Barbora PICHL Marek DAN Jiří TELEC Ivo

Rok publikování 2006
Druh Vzdělávací a rozvojové projekty
Fakulta / Pracoviště MU

Rektorát

Citace
Popis Globálním cílem projektu je získání podkladů pro vytvoření fungujících regulačních mechanismů a efektivní uplatňování kvalitativních měřítek na úroveň kursů Univerzity třetího věku v podmínkách MU v Brně. Hodnocení kvality studia bude patřit v nejbližší době na řadě univerzit mezi prioritní otázky. Kvalitu studia je nutno chápat především jako kvalitu vlastního vzdělávacího procesu, to je zprostředkování poznatků, jejich vysvětlení, nikoliv pouze jako získání určité sumy poznatků. Účastníci studia musí studiem získat schopnost nejenom nabité poznatky reprodukovat a aplikovat, ale také je trvale rozvíjet. Zajištění kvality studia není jednorázový proces, ale proces kontinuální, v němž probíhá dialog o cílech, smyslu, náplni a formách vzdělávání a opatřeních k zajištění jeho kvality. Toto se v plné míře týká kursů celoživotního vzdělávání, včetně aktivit uskutečňovaných v rámci Univerzity třetího věku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info