Informace o publikaci

Hydration of clinkers with phosphorus incorporated in the structure of Ca silicates

Název česky Hydratace slínku s fosforem zabudovaným ve struktuře Ca silikátů
Autoři

SULOVSKÝ Petr STANĚK Theodor VŠIANSKÝ Dalibor

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ostatní materiály
Klíčová slova phosphoclinker, hydration, electron microanalysis, XRD, immobilization
Popis Úprava složení surovinové moučky obsahující masokostní moučku na základě studia substitučních mechainsmů v slínkových minerálech, zejména pak na základě objevu berlinitové substituce, umožnila zvýšit vsázku masokostní moučky, aniž by byly negativně ovlivněny vlastnosti a složení vzniklých slínků; ty navíc vykazují zvýšenou schopnost imobilizovat toxické prvky. Dopování belitu fosforem vede ke vzniku hojných strukturních defektů, které následně zvyšují otevřenost vůči hydratační vodě a zlepšují tak mechanické vlastnosti z nich připravených betonů a malt.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info