Informace o publikaci

Tagset korpusů ČNK z hlediska předpokládané znalosti gramatické terminologie u nerodilých mluvčích (Možnosti a meze využívání korpusů češtiny pro nerodilé mluvčí)

Autoři

OSOLSOBĚ Klára VALIŠOVÁ Pavlína

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Lingua terminologica, Soubor vědeckých statí
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova corpus; tagging; automatic morphological analysis; Data Driven Learning (DDL); linguistic terminology
Popis Ve svém příspěvku se budeme zamýšlet nad možnostmi využití korpusů pro výuku češtiny jako cizího jazyka. Pozornost bude věnována dvěma okruhům: 1. Na základě analýzy dostupných učebnic a gramatik češtiny jako cizího jazyka vytvoříme předpokládaný rámec znalostí lingvistické terminologie. 2. Vytvořený rámec porovnáme s terminologií použitou pro popis morfologických značek v manuálu dostupném všem uživatelům korpusů ČNK. Navrhneme přehled informací, které by do popisu morfologických značek bylo vhodné doplnit, pokud by měl sloužit uživatelům, kteří čerpají svoje znalosti o české gramatice z analyzovaných učebnic.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info