Informace o publikaci

Findings of Methicillin-Resistant Strains of Staphylococcus aureus in Livestock

Název česky Nálezy meticilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus na farmě
Autoři

ŠŤÁSTKOVÁ Zora KARPÍŠKOVÁ Sylva KARPÍŠKOVÁ Renata

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech Journal of Food Sciences
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=8&SID=R1HFk663PM3jje6kngD&page=1&doc=1
Obor Potravinářství
Klíčová slova MRSA; mecA; SCCmec; resistance; Panton-Valentine leukocidin; toxic-shock syndrome toxin-1; staphylococcal enterotoxins
Popis Cílem naší práce bylo zjistit výskyt meticilin rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) na mléčných farách v České republice. Celkem bylo vyšetřeno 1061 vzorků z 95 farem. Vyšetřované byly vzorky mléka (individuální a tankové vzorky mléka), stěry zvířat a stěry z prostředífarmy. Celkem bylo získáno 299 izolátů S. aureus, z nichž 23 bylo MRSA. Tyto izoláty MRSA pocházely ze tří farem (13 izolátů z farmy A a 5 izolátů z farem B i C). Všechny MRSA izoláty nesly gen mecA, přičemž žádný z nich nenesl geny pro PVL, TSST-I a exfoliatiny. Pouze izoláty z kozí farmy C byly pozitivní na geny kódující enterotoxiny. Složením SCCmec byly kmeny klasifikovány jako komunitní, které mají SCCmec typu IV nebo V. Tato studie odhalila, že zvířata mohou být významným zdrojem meticilin rezistentních stafylokoků a představují potenciální nebezpečí dalšího šíření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info