Informace o publikaci

c-Myb promotes motility and invasion of breast cancer cells

Název česky Protein c-Myb zvyšuje motilitu a invazivitu buněk prsního karcinomu
Autoři

KNOPFOVÁ Lucia TRČKA Filip BENEŠ Petr ŠMARDA Jan

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis c-Myb zvyšuje motilitu a invazivitu buněk prsního karcinomu MDA-MB-231 cells. Zvýšená invazivita může být důsledkem deregulace exprese/aktivity proteáz degradujících ECM matrix metalloproteinázy 9 and cathepsinu D. Naše výsledky naznačují novou funkci proteinu c-Myb v regulaci invazivity nádorů and metastatické progrese.
Související projekty: