Informace o publikaci

Cerroniho sborník a textová tradice tzv. Rožmberské knihy

Logo poskytovatele
Autoři

ŠTACHOVÁ Naďa

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Právní konvoluty obsahující texty vztahující se k českému zemskému právu tvoří jedny z nejdůležitějších pramenů pro poznání pozdně středověké právní reality. Jejich důkladné kodikologické i právněhistorické zhodnocení včetně jejich srovnání s dalšími kodexy patří k podstatným úkolům právní medievistiky. K takovýmto právním konvolutům patří i Cerroniho sborník, který můžeme bezesporu řadit k vzácným dokladům "kodifikačních" snah na poli českého zemského práva po roce 1400. Ve své úvodní partii (Cerr A) uchoval do dnešních dnů opis hlásící se k nejstarším dochovaným exemplářům obsažených právních textů. To platí ve stejné míře i pro staročeské veršované skladby, úryvky z bible a lékařská pojednání, které přináší. Srovnání Cerroniho sborníku s rukopisem chovaným dnes v Archivu hl. města Prahy (č. 1864) umožnilo jeho přesnější datování mezi léta 1412/1413-1419. Objednavatele cerroniánského konvolutu bude nutno nejspíše hledat v okruhu české šlechty zastávající některý z nejvyšších úřadů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info