Informace o publikaci

Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie

Autoři

STODOLA Jiří

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ProInflow
Fakulta / Pracoviště MU

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Citace
www http://pro.inflow.cz/analyza-pojmu-informace-jeho-klasifikace-s-uzitim-aristotelske-filosofie
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova univocity; thomism; terms; philosophy of information; information; equivocity; definition; concepts; classification; aristotelianism; analogy
Popis Významný filosof a teoretik informační vědy Rafael Capurro považuje za stěžejní úkol filosofie informace zodpovězení otázky, zda je informace univokální či analogický pojem (ekvivocita pojmu je ze své podstaty vyloučena). Vzhledem k tomu, že je autor na základě důvodů, které jsou v článku uvedeny, přesvědčen, že informace je jako princip kategorie přesahující pojmem analogickým, považuje za nezbytné kategorizovat tento pojem tak, aby jej v jednotlivých oblastech bylo možné užívat jako univokální. Za tímto účelem se rozhodl precizovat stávající pojmy jako strukturní, sémantická, přirozená či kulturní informace za užití aparátu aristotelské filosofie. Článek obsahuje stručné vysvětlení základních filosofických východisek, analýzu vztahu mezi termínem a pojmem, uvedení do základních otázek problematiky univokálního a analogického vypovídání pojmů, zkoumání charakteru pojmu informace, návrh definice a klasifikace pojmu informace s využitím jednoduchých příkladů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info