Informace o publikaci

Význam práce v životě českých a slovenských starších pracovníků

Logo poskytovatele
Autoři

PETROVÁ KAFKOVÁ Marcela RABUŠIC Ladislav

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociológia - Slovak Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal&part=list_articles&journal_issue_no=11112362#abstract_5840
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova Ageing; older workers; values; labour; Czech Republic; Slovakia
Přiložené soubory
Popis Vzhledem k populačnímu stárnutí se čeští a slovenští starší pracovníci stanou významným prvek na trhu práce, jejich ekonomická aktivita však stále zůstává poměrně nízká. Ke zvýšení jejich ekonomické aktivity je potřeba nejen zvýšit jejich kvalifikaci a odstranit předsudky vůči nim, ale také zvýšit jejich motivaci k setrvání v zaměstnání. V tomto kontextu je klíčový význam, který práce pro starší pracovníky má. Tato stať se soustředí na význam práce a postoje k práci českých a slovenských starších pracovníků. Je založena na analýze longitudinálních dat z Evropského výzkumu hodnot (European Values Study, EVS) z let 1991, 1999 a 2008. Postoje starších pracovníků k práci se v současnosti v České republice a na Slovensku výrazně liší. Tyto rozdíly se netýkají jen generace starších pracovníků, ale také mladších jedinců. Rozdílnost postojů k práci nemůžeme vysvětlit věkem, jsou odrazem rozdílného vývoje české a slovenské společnosti od rozdělení společného státu v roce 1993. V české společnosti došlo k výraznému poklesu významu práce v životě, ale zároveň k nárůstu pracovní spokojenosti a ambicí. Na Slovensku zůstal význam práce v posledních dvou desetiletí nezměněn. Práce je pro slovenské starší pracovníky stále velmi důležitá, vyzdvihují přitom požadavek jistoty práce a dobrého platu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info