Informace o projektu

Hodnotové proměny v ČR 1991-2008 v evropském kontextu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/08/0999
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
hodnotová struktura, diverzifikace hodnot, kulturní transformace, Evropská studie hodnot
Spolupracující organizace
SC & C spol. s r.o.

Podstatou tohoto projektu je popis a analýza vývoje hodnotových struktur české společnosti (a jejich vrstev a skupin) v průběhu let 1991-2008. Takovýto popis a takováto analýza umožní pochopit proces politické a ekonomické proměny české společnosti prizmatem proměny kulturní (hodnotové) v průběhu prvních dvou
desetiletí budování nové české společnosti, od doby jejího sametového zrodu až po její plnohodnotné napojení
do evropských politických, ekonomických a sociálních struktur v polovině první dekády 21. století. Hodnotovu
proměnu budeme moci intepretovat v kontextu vývoje evropských hodnotových struktur, neboť námi
předkládaný projekt je součástí unikátního evropského longitudinálního komparativního sociálně vědního
výzkumu známého pod názvem Euroepan Values Study (EVS). Longitudinální dimenze projektu je umožněna
tím, že v ČR již máme data z výzkumů EVS 1991 a 1999, pro rok 2008, jenž je rokem další vlny EVS, hledáme
právě tímto návrhem finanční podporu.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info