Informace o publikaci

Endokanabinoidní systém II - úloha v adiktivním chování, depresi a při vzniku patologií potravního chování

Autoři

MARTYKÁNOVÁ Lucie

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis lékařů českých
Citace
Klíčová slova endocannabinoids, endocannabinoid system, reward system, addiction, eating disorders
Popis Endokanabinoidní systém je součástí neurobiologického mechanismu, který je podstatou drogové závislosti u všech známých typů drog včetně nikotinu a alkoholu. Nedávno byla objevena i spojitost endokanabinoidů s biologickou podstatou deprese a poruchami příjmu potravy. Byly objeveny polymorfismy genů kódujících kanabinoidní CB1 receptory a genů kódujících hlavní degradační enzym FAAH, které jsou zodpovědné za vznik patologií v oblasti motivace a nálady.