Informace o publikaci

Using the FISH method for an identification of genetic alterations in cervical carcinoma ane cervical intraepithelial neoplasia: gain of human telomerase gene (hTERC)

Název česky Využití metody FISH pro identifikaci genetických abnormalit u karcinomu děložního čípku a jeho prekanceróz: zisk genu pro lidskou telomerázu (hTERC)
Autoři

SLÁMOVÁ Iva MOUKOVÁ Lucie ŽEŽULKOVÁ Dita ŠTROSSOVÁ Nina VRANOVÁ Vladimíra KUGLÍK Petr

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Cervical cancer is the second most common cancer in women in the Czech Republic, approximately 400 women die of this disease every year. It is known that this carcinoma develops from precancerous cervical intraepithelial neoplasia (CIN) which is characterized by series of genetic abnormalities. Gain of hTERC (3q26) was the most consistent chromosomal abnormality found in cervical carcinoma. It was discovered that gain of hTERC gene is associated with progression from precansers (CIN1, CIN2, CIN3) to cervical carcinoma. In our work, we studied copy number changes of the chromosomal region of hTERC gene using the FISH method in cytological smears obtained from 30 patients of the Departement of Gynaecological Oncology of Masaryk Memorial Cancer Institute Brno. Gain of hTERC gene was found in 16 from 30 (53 %) patiens with the diagnosis of cervical cancer or with CIN1-CIN3. It was confirmed that gain of hTERC is significantly associated with cervical carcinoma. In 2009 a new DNA probe for simultaneous identification of HPV infection and examination of copy number changes of hTERC and MYCC genes using the FISH method was created by Abbott. The initial experiences with detection of hTERC and MYCC genes in HPV positive cells in CIN3 are presented. The results of genetic analyses should serve as a supporting tool for the determination of samples containing high risk HPV infections and chromosomal aberrations linked to the potential progression and tumor proliferation.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info