Informace o publikaci

Život pacientů s celiakií

Autoři

MENŠÍKOVÁ Andrea BEHARKOVÁ Natália

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ošetřovatelství a porodní asistence
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova Gluten-free diet; Celiac disease; Socioeconomic impact; Patients compliance
Popis Celiakie je autoimunitní onemocnění s vysoce polymorfním obrazem klinického průběhu, které stále patří mezi opomíjené diagnózy, na něž se často při atypickém průběhu nemoci nemyslí. Odhaduje se, že tímto onemocněním trpí 40-50 tisíc obyvatel České republiky, ale pouhých 10 % z nich o své nemoci ví. Cíl: Cílem práce bylo poukázat na to, jaké má onemocnění celiakií socioekonomické dopady na nemocného a zjistit, jaká je kompliance pacientů s celiakií. Metody: Bylo provedeno kvantitativní šetření. Pro sběr dat u 139 respondentů (2008) byl použit dotazník vlastní konstrukce, který obsahoval 22 otázek. Výsledky: Celiakie pacienty nejvíce omezuje ve volnočasových aktivitách (24,1 %), v ekonomické oblasti (23,7 %), v osobním životě (21,5 %), ve společenské oblasti (15,2 %) a pracovní sféře (13,9 %). Pro většinu oslovených respondentů není dostupná bezlepková strava na pracovišti, vědomé občasné porušení diety uvedlo pouze 9 osob. Více než polovina dotazovaných považovala informace od zdravotníků podané bezprostředně po sdělení diagnózy za nedostatečné. Závěr: Onemocnění celiakií je závažný socio-ekonomický problém vzhledem k vysoké ceně bezlepkových potravin a jejich nízké dostupnosti, zejména mimo domov. Je vhodné vytvořit kvalitní edukační materiály, jak pro samotné nemocné, tak pro pečující jednotlivce nebo skupiny (rodina nemocného, kolektiv kuchařek školních i pracovních zařízení, atd.), které by mohly usnadnit život pacientům s celiakií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info