Informace o publikaci

Variabilita opaskovců (Annelida: Clitellata) na minerálně-trofickém gradientu prameništních slatinišť: srovnání velké a malé prostorové škály

Autoři

SCHENKOVÁ Jana BOJKOVÁ Jindřiška KŘOUPALOVÁ Vendula HORSÁK Michal

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V oblasti západních Karpat byly provedeny dvě studie: na velké škále na 17 slatiništích, která se lišila v minerální bohatosti a na malé škále na dvou vybraných slatiništích výrazně se lišících minerální bohatostí: bazické se srážením pěnovce a slatiniště s kalcitolerantními rašeliníky. Společenstvo opaskovců se na velké škále měnilo především podél gradientu minerální bohatosti. Druhý významný gradient reprezentovala vlhkost a živiny, které oddělily společenstva opaskovců z lokalit s rašeliníky od společenstev z lokalit s hnědými mechy (čel. Bryidae). Na malé škále dělil společenstvo opaskovců v bazickém slatiništi se srážením pěnovce sezónní efekt spojený s průtokem, naopak ve slatiništi s rašeliníky se kromě sezónního efektu objevil nezávislý gradient: vzdálenost od pramene, pH, množství kamenů a množství partikulované organické hmoty (analýza PCA).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info