Informace o publikaci

Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical classification

Logo poskytovatele
Název česky Suché trávníky Západních Karpat a severní části Panonské kotliny: numerická klasifikace
Autoři

DÚBRAVKOVÁ Daniela CHYTRÝ Milan WILLNER Wolfgang ILLYÉS Eszter JANIŠOVÁ Monika KÁLLAYNÉ SZERÉNYI Júlia

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Dubravkova_etal2010_Preslia.pdf
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Austria; Bromo pannonici-Festucion pallentis; Czech Republic; Festucion valesiacae; Hungary; Koelerio-Phleion phleoidis; TWINSPAN; Slovakia; steppe vegetation; syntaxonomy
Popis V práci sú prezentované výsledky syntaxonomickej revízie xerotermných trávnatých porastov zväzov Bromo pannonici-Festucion pallentis, Festucion valesiacae a Koelerio-Phleion phleoidis v prirodzenom biogeografickom regióne Západných Karpatoch a severnej časti Panónskej kotliny. Použitý geograficky stratifikovaný súbor obsahoval 2686 fytocenologických zápisov z Českej republiky, Rakúska, Slovenska a Maďarska. Modifikovaná analýza TWINSPAN rozdelila dáta do 25 zhlukov, ktoré boli ďalej ekologicky a synaxonomicky interpretované. Prezentovaná syntaxonomická klasifikácia jednotlivých vegetačných typov zjednocuje a zjednodušuje doteraz používané syntaxonomické systémy, ktoré sa v jednotlivých krajinách značne líšili. Pomocou detrendovanej korešpondenčnej analýzy boli vyhodnotené gradienty prostredia, ktoré najviac ovplyvňujú variabilitu druhového zloženia študovaných porastov. Na interpretáciu gradientov boli použité korelácie s indikačnými hodnotami. Hlavný gradient korešpondoval s pôdnymi živinami a vlhkosťou, ktoré negatívne korelovali s pôdnou reakciou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info