Informace o publikaci

Current Development of MeDiMed the Regional Centre for Medicine Picture Data Processing

Název česky Současný stav vývoje projektu MeDiMed - regionálního centra zpracování medicínských obrazových dat
Autoři

SLAVÍČEK Karel DOSTÁL Otto JAVORNÍK Michal SCHINDLER Vladimír

Druh Článek ve sborníku
Konference International Conference NEW INFORMATION AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
Obor Využití počítačů, robotika a její aplikace
Klíčová slova PACS; DICOM; telemedicine
Popis Článek popisuje současný stav vývoje a dosažené výsledky projektu MeDiMed, zejména zkušenosti a výsledky dosažené v uplynulém roce.